|
|
|
|
RSS
|
Стажантска програма
"Финансиа Груп" се стреми да подкрепя и развива младите специалисти в началото на професионалната им кариера. Стажантската програма дава възможност за придобиване на практически познания в различни области на финансовата и инвестиционна дейност, както и умения за работа в корпоративна среда и екип.
 
Стажантската програма е най-подходяща за следните кандидати:
 
- студенти в последен курс на обучение (бакалавърски и магистърски програми) по специалности, свързани с финансовия и банков бизнес – икономически, юридически, бизнес администрацията и др.;
- с познания и интереси в областта на банкирането;
- с отлична компютърна грамотност и отлично ниво на английски език;
- с добри комуникативни умения и висока степен на мотивация;
- предишен опит се счита за предимство.