|
|
|
|
RSS
|
История

"Финансиа Груп" АД е основана през 2007 г. консолидираща финансовия бизнес на "Алфа финанс холдинг". Групата предлага новаторски финансови услуги с висока добавена стойност благодарение на синергиите, постигнати между отделните финансови дружества от Групата. Първоначално "Финансиа Груп" обхваща   "Булброкърс" ЕАД, "Булброкърс Консултинг" ЕООД, "Алфа Асет Мениджмънт" АД, "Алфа Кредит" АДСИЦ и "Алфа Кредит Мениджмънт" АД.  "Булброкърс" е водещ  инвестиционен посредник с над 13 години успешна история на българския финансов пазар. В началото на 2008г. "Булброкърс" се слива с инвестиционния посредник "СТС Финанс" под бранда "Булброкърс" с цел предлагане на комплексно и качествено обслужване на инстутиционални и индивидуални клиенти. В края на 2007г. се придобива "Интернационална приватна банка", Скопие, която е преименувана на  "Капитал Банк", Скопие. "Финансиа Груп" придобива и 51% от застрахователния брокер "Брокер Инс" през юли 2008г., а през ноември същата година и 51% от инвестиционния посредник "Евроброкер", Скопие.