|
|
|
|
RSS
|
Ключови данни
 
Консолидирани данни към 31.12.2008г.
 
Общо балансови активи на  Групата                    41 214 000 лв.
 
Общо клиентски средства                                 1 172 287 000 лв.
 
Приходи                                                                        5 136 000 лв.
 
Нетен резултат за периода                                       2 034 000 лв.

Служители на дружествата от Групата                                    200