|
|
|
|
RSS
|
Кариери

Във "Финансиа Груп" работят отдадени на работата си професионалисти, предлагащи качествени услуги с висока добавена стойност. В основата на корпоративната култура на Групата е предприемаческият дух и новаторството. Едно от най-силните конкурентни предимства е екипът – с него "Финансиа Груп" има смелост да продължи разрастването си. Групата се стреми да подкрепя служителите си и да инвестира в тяхното развитие и професионални умения. "Финансиа Груп" цени личния принос и отдадеността на всеки един член от екипа.