|
|
|
|
RSS
|
Кандидатстване
Можете да кандидатствате за обявена свободна позиция или стажантска програма, както и да подадете документи за базата данни на "Финансиа Груп", като изпратите вашата автобиография и мотивационно писмо на адрес [email protected] или на София 1504, ул. Шейново 7, "Човешки ресурси".
 
Мотивационното писмо е важна част пот документите за кандидатстване за работа. Макар и в свободен текст, добре е то да съдържа:
 
- Ваше кратко представяне;
- Защо сте решили да кандидатствате и защо смятате себе си за подходящ кандидат. Подчертайте тези аспекти на вашия професионален опит, образование, умения, които считате за релевантни на обявената позиция;
- Ако не кандидатствате за конкретна позиция, посочете областите на вашите професионални интереси.