|
|
|
|
RSS
|
Съвет на директорите
Иван Ненков, Председател на СД и Главен изп. директор
Иван Ненков, Председател на СД и Главен изп. директор
Юри Катанов, Член на СД
Юри Катанов, Член на СД
Росица Лисичкова, Член на СД и Изпълнителен директор
Росица Лисичкова, Член на СД и Изпълнителен директор