|
|
|
|
RSS
|

"Булброкърс Консултинг" е водеща консултантска компания в България и Централна и Източна Европа в областта на сделките по сливания и придобивания, капиталовите пазари и корпоративните финанси. Дружеството има изключителна репутация базирана на успешно реализираните сделки през последните десет години. Екипът от професионалисти на "Булброкърс Консултинг" е осъществил повече сделки по сливания и придобивания в България, отклкото всеки друг инвестиционен посредник.

В сътрудничество с "Булброкърс", лидер на Българската Фондова Борса, "Булброкърс Консултинг" предлага услуги с висока добавена стойност и индивидуални решения за конкретните нужди на всеки отделен клиент в следните основни насоки:

Инвестиционно банкиране 
- Осъществяване на процедури по публично предлагане на ценни книжа (първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар);
- Процедури по частно предлагане на ценни книжа;
- Процедури по търгово предлагане;
- Комплексни преструктурирания;
- Финансиране на гореизброените процедури.

Бизнес консултантски услуги
- Идентифициране, структуриране, координиране и осъществяване на комплексни / трансгранични сделки по сливания и придобивания;
- Консултантски услуги свързани с корпоративно и финансово преструктуриране;
- Консултантски услуги във връзка с участие в тръжни и конкурсни процедури (включително приватизационни продажби, концесионни процедури и други).

Финансови анализи
- Изготвяне на оценки и финансови анализи за състоянието и перспективите на развитието на съответно дружество или сектор;
- Финансов инженеринг.


Булброкърс Консултинг

Централен офис
София 1504 ул. "Шейново" 7
тел.: 02/4893 662
факс: 02/4893 697
e-mail:[email protected]
www.bcon.bg