|
|
|
|
RSS
|
Акционери

"Алфа Финанс Холдинг" е мажоритарен собственик на "Финансиа Груп".


"Алфа финанс холдинг" АД е водеща българска индустриална и финансова група с основни направления на дейност индустриални минерали, финансови услуги, недвижими имоти, чиста енергия. Холдингът инвестира успешно и в логистиката, строителството и телекомуникациите. Състои се от над 60 компании. Активна е в България и още 7 страни от региона (Албания, Гърция, Македония, Румъния, Сърбия, Украйна, Турция). Холдингът управлява активи на стойност над 1,5 милиарда евро, а дъщерните компании имат близо 3000 служители. "Алфа Финанс" АД е учредено през 1999 г. от Иво Прокопиев, Константин Ненов и Иван Ненков. През 2000 година Алфа Финанс става холдинг.


Прочети повече