|
|
|
|
RSS
|

Oфициално беше финализиранo придобиването на мажоритарен дял от македонският инвестиционен посредник "Евроброкер" АД от "Финансиа груп", финансовото подразделение на "Алфа Финанс Холдинг". Придобиването е извършено посредством комплексна сделка включваща увеличение на капитала и закупуване на акции на "Евроброкер" АД.
 


Прочети повече

Приключи сделката по придобиването на 51% от застрахователния брокер "Брокер инс". Купувач е "Финансиа груп" АД, финансовото подразделение на "Алфа финанс холдинг".
 "Придобиването на 51% от капитала на "Брокер инс" от "Финансиа груп" е следствие на нашата стратегия за разрастване на дружеството и развитието му като водещ застрахователен брокер", коментира Стефан Енчев, управляващ съдружник в застрахователния посредник.
 


Прочети повече

Успешно приключи процесът по вливане на "СТС Финанс" ЕАД в "Булброкърс" ЕАД. Окрупняването на двата лицензирани инвестиционни посредника под бранда "Булброкърс" ЕАД бе одобрено предварително и от Комисията за финансов надзор. То е част от стратегията на "Алфа финанс холдинг" АД чрез финансовото си подразделение Финансиа груп АД за увеличаване на пазарния дял в областта на инвестиционното банкиране.


Прочети повече

Днес успешно приключи сделката по придобиването от страна на "Алфа финанс холдинг" на 98.29 % от капитала на "Интернационална приватна банка" АД, Скопие. Придобиването бе извършено в кратки срокове, в пълно съответствие с действащите нормативни актове и съгласно утвърдената борсова и банкова практика.


Прочети повече