|
|
|
|
RSS
|
Контакти

ул."Шейново" 7
гр. София 1504
България

тел.: 02 4210 506
факс: 02 4210 523
www.financiagroup.bg


"Финансиа груп" АД консолидира финансовия бизнес на "Алфа Финанс Холдинг", която развива активна дейност в областта на финансовите услуги в България, Македония и други държави в Югоизточна Европа.
Същата предлага новаторски финансови услуги с висока добавена стойност благодарение на синергиите, постигнати между отделните дружества от Групата: "Булброкърс" ЕАД, "Булброкърс Консултинг" ЕООД, "Алфа Асет Мениджмънт" АД, "Брокер Инс" ООД, "Капитал Банк" АД, Скопие и "Евроброкер",Скопие.